top of page
тархиа дасгалжуул

Тархиа цэнэглэхэд бэлэн үү?

Онлайн курсын 2023.12.15 нд  3 дах удаагаа бүрэн шинчлэгдсэн хувилбар танд хүрч байна. Энэхүү курс нийт 35 хичээлтэй ба нэмэлтээр 100$-г 1.000.000 болгох симулятар ашиглан хийсэн 4 бичлэг, Funding program passing challenge гэсэн нэмэлт бичлэгүүдийн хамтаар танд хүрнэ.

яг энд
мэдлэгийг олж ав

ONLINE COURSE 3.0

Online course 3.0 (lifetime)

Түлхүүр

Үнэ: 900.000₮

Couse lessons

ONLINE COURSE 3.0

Хичээл #1

Энэхүү хичээлээр Форекс гэж юу вэ?гэдэг асуултад хариулт авах ба үүсэл хөгжил болон хэр хэмжээний том зах зээл вэ? гэдэг тухай товч танилцуулж байна.Хэрэв танд хичээлтэй холбоотой асуулт байгаа бол сайтын чатанд үлдээгээрэй. Доорх товч дээр дарж дараагийн хичээл рүү шилжээрэй.

Хичээл #2

​Энэхүү хичээлээр Форекс маркетын ханшийн мэдээллийг илэрхийлэгч үсэг гэж хэлж болохуйц "Япон лаа" буюу Candlestick-тэй танилцаж үүнийг ойлгож сурах ба "candlepattern" яагаад хэрэггүй байдаг талаар ойлгоно.

Yellow Modern Achieve Your Goals (Instagram Story) (3).png

Хичээл #3

​Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд ашиглагдах Платформ гэгчтэй танилцах ба үүнийг ашиглах тухай ойлгоно.

Yellow Modern Achieve Your Goals (Instagram Story) (3).png

Хичээл #4

​Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд ашиглагдах нэр томьёонуудтай танилцаж тэдгээрийн утгыг ойлгох болно.

Хичээл #7

​​Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд өргөн ашиглагддаг Support, resistance зурлага, үүсэх явц ба тэдгээрийн ашиглалтын тухай ойлгож авна.

Хичээл #8

​​Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд өргөн ашиглагддаг Support, resistance нар дээр үүсдэг swap,break out in,bounce нарийн тухай тэдгээрийн хэрэглээг ойлгох ба тэдгээрийг баталдаг volume candle- гэгч лааны тухай ойлголтыг мэдэж авна.

Хичээл #9

​​Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд өргөн ашиглагддаг Support, resistance-н key level-н тухай ойлгож авах ба тэдгээрийн хэрхэн ашиглах тухай ойлгож авна.

Хичээл #10

​​​Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд өргөн ашиглагддаг Trend-гэх ойлголтын тухай мөн түүний давлагаанууд юу илэрхийлдэг вэ?Тэдгээрийн төрлүүд, continuation хөдөлгөөн гэж юу болох түүний pattern-ууд ба тэдгээрийн хэрэгцээ бий эсэх? Wick break-р трендийг зөв тодорхойлох ба трендийн орой ёроолыг ойлгоно.

Хичээл #11

​​​Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд өргөн ашиглагддаг Trend-гэх ойлголтын давалгаануудийн илэрхийлэмжийг илүү гүн ойлгох ба тэдгээрийн ижил ба ялгаатай тал мөн хэрхэн ялгах, хэрхэн холбох тухай үзэж ойлгоно.

Хичээл #12

​​​​​Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд өргөн ашиглагддаг Фибоначчи гэж юу болох?Үүний ашиглалт, үеүдийн хоорондын хамаарал ,trend volume илэрхийлэлт ба гол гүйцтэгдэг үүрэг , зурлага ба зөв хэрэглээний тухай мөн харагдаж олон нийтэд ойлгодгоосоо илүү маш чухал хэрэглүүр гэдгийг ойлгож авна.

Хичээл #13

​​​​​Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд өргөн ашиглагддаг continuation pattern яагаад хэрэггүй ба хэрхэн pattern ашиглалгүй үргэлжлэлийн хөдөлгөөнөө тодорхойлох ,үргэлжлэл үүсэх эсэхийг энгийнээр ойлгох тухай үзнэ.

Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд өргөн ашиглагддаг reversal pattern яагаад хэрэггүй ба хэрхэн pattern ашиглалгүй reversal хөдөлгөөнөө тодорхойлох ,reversal break үүсэх эсэхийг энгийнээр ойлгох , reversal хөдөлгөөн үүсэх эсэхийг fibonacci ашиглан урьдчилан таамаглах тухай үзнэ.

Хичээл #14

Хичээл #15

Энэхүү хичээлээр өмнө үзсэн байгаа fibonacci, key level, trend, trend wave+ max level ойлгольуудыг нэгтгэн ойлгож хамтад нь ашиглахад гарах гайхалтай үр дүнгийн тухай ярилцана.

Хичээл #16

​​​​​​Энэхүү хичээлээр өмнө үзсэн байгаа fibonacci, key level, trend, trend wave+ max level ойлголтуудыг нэгтгэсэн хичээлээ давтан үзэх болно.

Хичээл #17

​​​​​​Энэхүү хичээлээр Timeframe гэж юу болох, олон Timeframe хэрхэн холбогддог болон тэдгээрийн холбосны үр дүнд үүсэх нөхцөл ба холбон ойлгохдоо Fibonacci болон candle нараа нэмж ашиглан ахисан шатны анализ хэрхэн хийх тухай үзэж ойлгоно.

Хичээл #18

​​​​​​​Энэхүү хичээлээр retracement wave-н төгсгөлийг хэрхэн олох ба олсны ач тусаар хэрхэн томоохон impulse-г барих мөн impulse хэзээ төгсөх гэж байгааг урьдчилан таамаглах ,trend-н үргэлжлэлийг таамаглах ба олон цаг дээр байгаа трендүүдийг зөв зүйтэй холбон арилжаа хийх тухай үзнэ.

Хичээл #19

​​​​​​​Энэхүү хичээлээр complex pullback гэж юу болох хэрхэн таних тухай ойлголтыг маш богино хугацаанд авна.

Хичээл #20

​​​​​​​Энэхүү хичээлээр өнгөрсөн хугацаанд үзсэн бүхнээ нэгтгэн хэрхэн зөв дараалалтайгаар олон цагийг холбон анализ хийх тухай болон арилжаа харах, нээх болон хаах ханшуудыг тодорхойлох тухай үзнэ.

​​​​​​​​Энэхүү хичээлээр өнгөрсөн хугацаанд үзсэн бүхнээ нэгтгэн хэрхэн легогоо бүрэн болгож маркетыг сонсож ойлгон уян хатан байдлаар олон төрлийн маркетын хөдөлгөөнүүд дээр арилжих тухай ойлгоно.

Хичээл #21

Хичээл #22

Энэхүү хичээлээр арилжааны явцад үүсэх олон төрлийн сэтгэлзүйтэй хэрхэн учраа олох тэдгээрийг давах тухай мөн эрсдэлийн тооцоо гаргах давуу талын тухай ойлгоно.

100$-г 1M$

100$ to 1m$

​​​​​​​​​Энэхүү цуврал бичлэгээр 100$-г 1M$ болгосон үйл явц гарах ба арилжааны хүнд нөхцөл үүсэхэд гарч байгаа сэтгэлзүйн нөхцөл байдал ба арилжааны жижиг ажиглалтын алдааны үр дүн, мөн тууштай байдлын үр дүнг үзнэ..

Хичээл #5

Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжих хослол сонголт ба арилжааны цаг сонголтын талаар ойлгож зөв цагаа болон хослолоо сонгох давуу талыг ойлгоно.

Хичээл #6

​​Энэхүү хичээлээр Форекс маркет дээр арилжаа хийхэд өргөн ашиглагддаг индикатор гэж юу болох хэрхэн ашиглах мөн хэрэгтэй эсэх талаар ойлгоно.

Trading room

TRADING ROOM

Trading room january result

JANUARY

2023 оны 1 сард нийт 16 арилжаанд орж -9 алдагдалтай, 3 breakeven, 4 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room february result

FEBRUARY

2023 оны 2 сард нийт 5 арилжаанд орж -1 алдагдалтай, 0 breakeven, 4 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room march result

MARCH

2023 оны 3 сард нийт 31 арилжаанд орж -11 алдагдалтай, 3 breakeven, 17 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room april result

April

2023 оны 4 сард нийт 35 арилжаанд орж -12 алдагдалтай, 8 breakeven, 15 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room may result

MAY

2023 оны 5 сард нийт 55 арилжаанд орж -20 алдагдалтай, 8 breakeven, 27 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room june result

JUNE

2023 оны 6 сард нийт 15 арилжаанд орж -9 алдагдалтай, 0 breakeven, 6 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room july result

JULY

2023 оны 7 сард нийт 28 арилжаанд орж -16 алдагдалтай, 6 breakeven, 6 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room august result

AUGUST

2023 оны 8 сард нийт 34 арилжаанд орж -13 алдагдалтай, 5 breakeven, 16 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room september result

SEPTEMBER

2023 оны 9 сард нийт 16 арилжаанд орж -7 алдагдалтай, 1 breakeven, 8 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room october result

OCTOBER

2023 оны 10 сард нийт 52 арилжаанд орж -18 алдагдалтай, 9 breakeven, 25 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room november result

november

2023 оны 11 сард нийт 29 арилжаанд орж -16 алдагдалтай, 6 breakeven, 7 ашигтай арилжаа хийсэн.

Trading room december result

december

2023 оны 12 сард нийт   арилжаанд орж -  алдагдалтай,  breakeven,  ашигтай арилжаа хийсэн.

bottom of page